• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Zákaz návštev od 22.09.2020 až do odvolania

Úschova cenných vecí


Naše zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Pokiaľ má prijímateľ sociálnej služby požiadavku, je možné uložiť si vybrané cennosti (cenné veci a vkladné knižky) do úschovy  v nadväznosti na Zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zariadenie uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby. Zariadenie následne prevezme do úschovy cenné veci od prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo aj počas pobytu v zariadení.

Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, FEMINA DSS Veľký Blh prevezme do úschovy na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu.