• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
#

Služby a starostlivosť

DSS Femina poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia

#

Záujmová činnosť

DSS Femina zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ich rodinných príslušníkov

#

Manažérstvo kvality

V DSS Femina budujeme od roku 2009 systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009

Zo života DSS Femina

Burza 2023
 Publikované: 20.11.2023,   Zobrazené: 20 x
Aj tento rok sa uskutočnila ich obľúbená burza vo FEMINA. Prijímateľky si mohli nakúpiť rôzne tovary napríklad kozmetiku, drogériu alebo sladkosti....
Halloween zábava
 Publikované: 15.11.2023,   Zobrazené: 54 x
Halloween je pre nás čas kedy sa spojí zručnosť s tradíciou. Naše ženy si sami pripravili masky a kostýmy podľa ich predstáv, ktoré si obliekli na tanečnej zábave....
Výlet na Fiľakovskom hrade
 Publikované: 16.10.2023,   Zobrazené: 71 x
Pekné slnečné počasie vytiahlo aj naše ženy do prírody a to na Fiľakovský hrad....
Oslava narodenín
 Publikované: 5.10.2023,   Zobrazené: 89 x
Narodeniny predstavujú významný medzník v živote každého človeka a preto sme sa rozhodli zorganizovať narodeninovú oslavu naším oslávenkyniam....
Na potulkách v Drienčanoch
 Publikované: 21.9.2023,   Zobrazené: 89 x
Dňa 19.9.2023 naše prijímateľky spolu s ich inštruktormi sa vybrali na krátky výlet a to na Teplý Vrch na náučný chodník Drienčanský kras....
Osmidiv 2023
 Publikované: 31.8.2023,   Zobrazené: 124 x
Aj tento rok sme sa zúčastnili na 14. ročníku benefičného koncertu Osmidiv, vďaka OZ Milan Štefánik. Koncert sa konal v amfiteátri v Banskej Štiavnici dňa 27.8.2023....
Medzinárodný deň hlavolamov
 Publikované: 22.8.2023,   Zobrazené: 110 x
13. júl - deň, kedy svet oslavuje Medzinárodný deň hlavolamov....
Prednáška policajtov z Obvodného oddelenia PZ -Veľký Blh
 Publikované: 8.8.2023,   Zobrazené: 113 x
Dňa 08. 08. 2023 príslušní policajti z Obvodného oddelenia PZ -Veľký Blh v našom zariadení vykonali prednášku zameranú na primárnu prevenciu (prevencia rizika pred krádežou a eliminácia sociálne patologických javov), na...
Medzinárodný deň priateľstva vo FEMINE
 Publikované: 2.8.2023,   Zobrazené: 170 x
30. Júla oslavujeme medzinárodný deň priateľstva. Je to deň venovaný oslave priateľstva, kladie sa dôraz hlavne na dôveru a vzťah medzi jednotlivcami, komunitami aj národmi. Diskusiu o priateľstve sme zavŕšili posedením...
Potulky mestom Rimavská Sobota
 Publikované: 28.7.2023,   Zobrazené: 115 x
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Pizza Západ za sponzorský dar a príjemné pohostenie a posedenie vo vašom podniku....