• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

O ZSS Femina

0001-IMG_8406 - kópia (2)

Zriaďovateľom ZSS Femina Veľký Blh je Banskobystrický samosprávny kraj. ZSS je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Riaditeľkou zariadenia je JUDr. Jana Marková. Od 1. októbra 2009 sme zmenili názov nášho zariadenia na FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh. Od 1. Januára 2024 sa opäť zmenil názov na Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina. Ako už z nášho názvu vyplýva ZSS Femina poskytuje sociálne služby dospelým zdravotne postihnutým občanom – ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Kapacita nášho zariadenia je o 85 prijímateľov sociálnych služieb. O prijímateľov sociálnych  služieb sa stará 56 členný kolektív pracovníkov na 2 oddeleniach, ktorí zabezpečujú starostlivosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktoré sú:

Odborné činnosti: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ociálna rehabilitácia
 • rozvoj pracovných zručností
 • ošetrovateľská starostlivosť

Obslužbé činnosti:

 • poskytovanie ubytovania
 • poskytovanie stravovania
 • poskytovanie upratovania
 • poskytovanie prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva

Dalšie činnosti:

 • poskytovanie osobného vybavenia
 • zabezpečenie záujmovej činnosti
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí


Jedným z hlavných cieľov nášho zariadenie je zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb budovaním moderného, otvoreného zariadenia poskytovaného kvalitné, dostupné a progresívne sociálne služby rešpektujúce individuálne potreby a želania jednotlivcov.

Priložené fotografie