• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Aktivity

203100639_350631539822894_4258988014316786421_n

Záujmové aktivity

V rámci záujmovej a kultúrnej činnosti organizujeme kultúrne programy a akcie v spoločenskej miestnosti a v areáli zariadenia. Záujmová činnosť sa realizuje v priestoroch muzikoterapie, telocvične, kuchynky a v spoločenskej miestnosti. Klienti sa môžu zúčastniť a zapojiť do:

ergoterapie – práca v záhrade, starostlivosť o zvieratá, ručné práce, pomocné práce v kuchyni, pomoc pri upratovaní a v práčovni

muzikoterapie (africké bubny, klávesy, spev a tanec a i.)

arteterapie (olejomaľba, akvarel, maľovanie na sklo a i.)

kuchynky (klienti sa učia variť, piecť a stolovať)

felinoterapie (terapia s mačkou)

canisterapie (terapia so psom)

dramatoterapie (nacvičovanie kultúrnych programov, scénok a hranie rolí)

spoločenských hier

športových hier

fašiangovej zábavy, oslavy dňa matiek, Valentínskeho posedenia, posedenia ku dňu úcty k seniorom, oslavy ku dňu žien, osláv menín a narodenín, Mikulášskeho posedenia, Štedrovečerného posedenia, oslavy Nového roka

opekačky (opekanie slaniny a klobásy v prírode)

jednodňových a viacdňových výletov

návštev divadla, kín, múzeí, knižníc, obchodov


Priamo v zariadení je pre klientov k dispozícii kaplnka, kde sa pravidelne konajú sväté omše a je prístupná aj pre občanov Veľkého Blhu.

Priložené fotografie