• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Prednáška policajtov z Obvodného oddelenia PZ -Veľký Blh

364418430_783157470211708_6235100298895062902_n

Dňa 08. 08. 2023 príslušní policajti z Obvodného oddelenia PZ -Veľký Blh v našom zariadení vykonali prednášku zameranú na primárnu prevenciu (prevencia rizika pred krádežou a eliminácia sociálne patologických javov), na pravidlá cestnej premávky a bezpečné správanie sa na ulici. Prednáška ich veľmi zaujala, pričom sa aktívne zapájali aj do besedy a mohli im klásť otázky. 

Priložené fotografie