• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Zákaz návštev od 22.09.2020 až do odvolania

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe


Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne jednom až troch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama (tzv. Barthelov index).

Ide najmä o činnosti v oblasti hygieny, stravovania, sebaobsluhy.

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti našim obyvateľom poskytujeme 24-hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonáva odborne vzdelaný personál.