• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Poďakovanie

11-1

21.8.2021 sa konala skvelá charitatívna akcia s názvom Maratón dobrej vôle v Klube záujmovej činnosti v Rimavskej Sobote, do ktorej sa zapojilo aj naše zariadenie Femina. Žienky tu plietli, hačkovali a zošívali štvorce a vytvárali z nich krásne deky, ktoré potom darovali do nemocníc a seniorom do domovom.

Touto cestou sa chceme poďakovať pani Daniele Kobolovej, ktorá túto akciu zastrešovala a všetkým žienkam, ktoré sa pričinili o výrobu týchto krásnych diek, ktoré potom darovali aj našim prijímateľkám. Tie sa im veľmi potešili a vyčarovali im úsmevy na tvárach.

Priložené fotografie