• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sú návštevy v DSS FEMINA Veľký Blh od 4.11.2021 až do odvolania
zakázané.

JUDr. Jana Marková
riaditeľka DSS FEMINA Veľký Blh

Kvízové dopoludnie

1

Naše prijímateľky si trochu potrápili svoju pamäť. Odpovedali na otázky z rôznych oblastí, hľadali rozdiely na obrázkoch, priraďovali správne povolania k obrázkom a skladali na čas puzzle. Všetky sa veľmi snažili, aby vyhrali hlavnú cenu. Nikto však neostal bez odmeny. Dobre sme sa všetci pri tom zabavili.

Priložené fotografie