• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Ďakujeme Nadácii EPH

315968377_835955810987553_2530856460437933099_n

Cieľom nášho zariadenia je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a jednou z najpoužívanejších foriem práce s klientom je pracovná terapia. Pomocou projektu EPH mohlo naše zariadenia rozšíriť ponuku možností pracovnej terapie, ktorá pomáha klientkam zapojiť sa do bežného života vykonávaním aktivít, ktoré zlepšujú ich celkový zdravotný stav, napĺňajú ich život a uľahčujú im začleniť sa do spoločnosti.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii EPH, ktorá nám pomohla so zabezpečením materiálu a prístrojov na výrobu výrobkov z pedigu.


Priložené fotografie